5/2/13


Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου.

Σας ανακοινώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 26-01-2013, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Μπίσκος Μιχάλης
Α’ Αντιπρόεδρος : Κοκκίνα Κλειώ
Β’ Αντιπρόεδρος : Σαραγάς Παναγιώτης
Γεν. Γραμματέας : Καρκασίνας Γιώργος
Ταμίας : Παστίδης Κώστας
Μέλος : Τάλλαρης Γιώργος
Μέλος : Σκουλαριώτη Πάκι

Ελεγκτική Επιτροπή:

Μαρία Λυγγιάρη
Μανόλης Σταυρακάκης
Χρυσούλα Μαρτίνη

Έφοροι

Αθλητικών : Τάλλαρης Γιώργος
Εκδηλώσεων : Σκουλαριώτη Πάκι
Πρόνοιας : Σαραγάς Παναγιώτης

Κυριακίδου Δήμητρα


Δεν υπάρχουν σχόλια: