1/2/15

                             

 Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  μας

Αγαπητά μας μέλη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που 
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22-01-2015, 
στην συνεδρίαση που συνήλθε στον ΣΑΕ την 
Παρασκευή 30-01-2015, συγκροτήθηκε σε σώμα 
με την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος                           : Μπίσκος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος                     : Κοκκίνα Κλειώ
Γεν. Γραμματέας                : Καρκασίνας Γιώργος
Ειδ. Γραμματέας                : Ηλιάδη Μαίρη
Ταμίας                                : Παστίδης Κώστας
Έφορος Ν. Γενιάς &
Δημ. Σχέσεων                     : Καραϊσκου Ελισάβετ
Έφορος Πρόνοιας               : Στρατής Νίκος

Υπεύθυνες Εκδηλώσεων    : Σκουλαριώτη Πάκι και Κυριακίδου Δήμητρα
Υπεύθυνος Πρόνοιας          : Σαραγάς Παναγιώτης

Ελεγκτική Επιτροπή
Μαρτίνη           Χρυσούλα
Σταυρακάκης  Μανώλης
Τάλλαρης         Γιώργος                                          

Ο Καϊρινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: