8/1/15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18 & 19 του Καταστατικού του Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να παρευρεθείτε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, 3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί επτά ημέρες αργότερα το Πέμπτη  22 Ιανουαρίου 2015, ώρα 19:00 στην ίδια αίθουσα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


1.        Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν .Συνέλευσης.
2.        Ανάγνωση των ονομάτων των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
3.        Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
4.        Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
5.        Λογοδοσία και Οικονομικός Απολογισμός για το 2014 του  Διοικητικού Συμβουλίου.
6.        Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
7.        Αρχαιρεσίες εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου.

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 στη γραμματεία του Συλλόγου.


 Τηλ. Επικοινωνίας :  Μιχάλης Μπίσκος       2106133111
    Γιώργος Καρκασίνας   2106756817
                                   Κώστας Παστίδης     2109564518

Δεν υπάρχουν σχόλια: