10/10/14

Σύλλογος Ελλήνων Καϊρου.Αποσπάσματα από την τιμητική βραδιά προς τιμή του κ. Κώστα Φέρρη ,

που οργάνωσαν ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων και ο Σύλλογος Ελλήνων Καϊρου


                  

Δεν υπάρχουν σχόλια: